Ta hensyn til villrein

ski-saeterfjelletSom mange vil vite er det nå muligheter for å gå på ski Sæterfjellet til langt utpå våren, takket være veien som går opp dit. Det man må være klar over er imidlertid at villreinen bruker dette området til kalving om våren, og at mennesker på ski og særlig løse hunder kan være en betydelig belastning gjennom denne prosessen. Særlig i mai er dette noe de som ferdes i fjellet må være svært obs på. Ta hensyn slik at ikke hele flokker blir oppskremt i en viktig tid for reinen.

Hele Sæterfjellet er aktuelt for villreinen i kalvetida, og da særlig fra Drivdalen innover mot Åmot og Stopsjødalen. Miljøforvaltningen følger merkede simler og har god oversikt over dette; i tillegg til at det fanges opp satelittobservasjoner av reinens bevegelser. Mønsteret for reinens bevegelser har vært mer eller mindre konstant over flere år nå. Før dette skjedde kalvingen gjerne rundt Grøvudal og Skirådalen. Hvorfor dette har endret seg er uvisst, men det nye mønsteret er nå veletablert. Tidvis kan det likevel fortsatt observeres kalving av villrein i Skirådalen.

I tida rundt kalvinga i mai kan man støte på svært små kalver med mor, og også gravide simler som snart skal fø eller kanskje er i ferd med å fø. Det er viktig å unngå disse dyra, forstyrre minst mulig, og også å tenke på sin egen sikkerhet.

Bruk gjerne kikkert i fjellet. Det hjelper deg å forhindre at du plutselig støter på en reinflokk. Selv om du bare ser spor etter rein, bør det være nok til at du endrer rute gjennom dalen. Gå i le av flokkene slik at reinen ikke værer deg, og hold god avstand. Ikke snakk høyt eller lag forstyrrende lyder.

Etter 1. april er det båndtvang i fjellet. Den som kommer rennende med en løs hund i kalvetida må regne med politianmeldelse og en saftig bot.