Skoler i Dovre kommune, Norge

Dovre kommune har de siste årene sett en økning i antall nyinnflyttere. Det er småbarnsforeldre, unge par og innvandrere. Derfor har denne kommunen de siste årene rustet opp utdanningsmulighetene for å kunne tilby et godt skoletilbud. Med to barneskoler i naturskjønne omgivelser vil ikke bare barna få god grunnopplæring, men vil også ha muligheten til å utvikle gode fine- og grove psykomotoriske ferdigheter. For ungdom har vi Dovre ungdomsskole med ca. 140 elever og 30 lærere. Det er en skole der trivsel er en viktig grunnpilar for god opplæring, derfor er skolen også en MOT-skole.

shutterstock_509414056Gode kulturtilbud er viktige

Dovre kommune ser viktigheten av også å ha et godt kulturtilbud for barn- og ungdom. Derfor samarbeider kommunen med Lesja kommune om å ha en kulturskole. Med ca. 170 elevplasser har de undervisning på 4 studiesteder fordelt på to kommuner. Med ett opptak hvert år har de undervisning innen musikk, dans, teater og visuell kunst. På www.eldhusetfagforum.no finnes informasjon om studieteknikk. Kultur handler også om naturen, og derfor vil du finne Dombås Fjellskole i Dovre. Skolen har tilhold på Trolltun Gjestegård, et flott naturområde som er like fint sommer som vinter. I nærheten vil du finne opptil flere naturreservater som brukes i undervisningssammenheng.

Norskkurs er viktig for god integrering

Dovre kommune har som visjon og være et inkluderende sted for alle nye landsmenn. Norskkurs for asylsøkere er derfor ikke bare lovfestet, men Dovre kommune ser viktigheten av å ta et solidarisk ansvar for de nyinnkomne i kommunen. Et godt språk er viktig for en god integreringen. Som elev har man rett på språkundervisning på sitt morsmål. Voksenopplæring for voksne er også et tilbud til de uten grunnskole, og til voksne som ønsker og fullføre skolegangen. Med en fullført utdanning vil man derfor bidra til samfunnet, noe som kommer kommunen til gode. Så i Dovre finnes det skolemuligheter for de fleste!