Både myndighetene og folk flest blir stadig mer opptatt av vern og forvaltning av landets rike natur, med både flora, fauna, og andre uvurderlige ressurser. En av de virkelig unike landskapene her i landet er Dovrefjell Nasjonalpark med tilliggende verneområder og naturreservater, som dekker et stort område midt i landet og inneholder utallige fascinerende steder med et rikt plante- og dyreliv. Her ligger også noen av Norges mest kjente og ikoniske fjell, som den majestetiske Snøhetta.

Ett av de viktigste formålene med å etablere et slikt kompleks av nasjonalpark, reservater, og biotopverneområder er å ta vare på dyreliv som Dovrefjell er helt alene om i Norden. Det gjelder blant annet de store stammene av villrein og moskus som vandrer gjennom fjell og vidde. Å komme nært innpå disse dyrene er også en mulighet som har gjort Dovrefjell til et stadig mer attraktivt turistområde. Her kan man både delta på moskussafari og gå på villreinjakt dersom man ønsker det.

Fjellandskapet har også mye å gi i seg selv. Som alle vet er fjellandskapene av stor betydning for norsk kultur og identitet, og nordmenn flest er glade i å gå i fjellet. De spektakulære, bratte fjellene vest i Dovrefjellkjeden er en opplevelse man ikke glemmer så lett. Med sunt fjellvett er det også helt ufarlig å ta seg frem selv til de mest fjerntliggende toppene.

De senere årene har mye av debatten om naturforvaltning i området handlet om hva som skal gjøres med det gamle skytefeltet på Hjerkinn. Dette er fortsatt en pågående debatt, men mye av veien videre er nå heldigvis avklart.