Noen fakta om villrein

caribouVillrein finnes over store deler av de nordligste delene av den nordlige halvkule. Det gjelder ikke bare Nord-Europa, men også Canada, Svalbard, og Grønland. På Island finnes det også “villrein” som egentlig er utsatt tamrein. Det samme er tilfelle på øya Sør-Georgia i Sørishavet.

I Norge finnes det på fastlandet kun villrein sør i landet, fra sør-Trøndelag og sørover. I Nord-Norge har villreinen blitt helt utryddet eller fordrevet av tamrein. Store deler av vidder og fjell i Nord-Norge utnyttes til tamreindrift, og det finnes også noe slik virksomhet i Trøndelagsfylkene og i det indre Østlandsområdet. I tillegg finnes det villrein på Svalbard, men dette er faktisk en annen art enn den som er kjent fra fastlandet.

Villreinen blir kjønnsmoden ved rundt 18 måneders alder, og parer seg som regel i september – oktober. Dette er også jaktsesongen for villrein. Simlene er drektige i vel sju måneder, og får som regel bare én kalv. Kalvene kommer sent på våren. I denne perioden er det ekstra viktig å ta hensyn dersom man ferdes i fjellet. Reinen kan bli opp til 20 år gammel.

Av utseende er villreinen gråbrun med stri pels, og den skiller seg fra andre beslektede arter ved at både bukk og simle har gevir. Villreinen på Svalbard er merkbart annerledes av utseende. Den har samme farge, men er mindre og har tykkere pels.

Villreinen kan bli ganske stor, opp til 1,5 meter høy og godt over 2 meter i lengde. Totalvekten kan komme opp i over et kvart tonn for bukkene, og ganske mye mindre for simlene. Maten er stort sett lav, løv, og bark om vinteren, og ellers gress og busker om sommeren.

I noen land lever villrein i skogsområder, men dette er per i dag ikke tilfelle i Norge. Både på fastlandet og på Svalbard lever villreinen på snaufjell og vidde.