Forbud mot elsykkel

prohibition-electric-bicycleGenerelt er det ikke lov å sykle i nasjonalparken og andre verneområder i Dovrefjell. Det har imidlertid oppstått endel tvil og diskusjoner om hva som er lov i det som tidligere var Forsvarets skytefelt på Hjerkinn. Fasiten på dette er at det er lov å bruke vanlig sykkel, men at elsykkel ikke er tillatt. Dette gjelder både Snøheimveien, andre veier, og terrenget i området for øvrig.

I henhold til loven som regulerer motorisert ferdsel i utmarka er det nemlig slik at elsykkel regnes som motorisert kjøretøy. Bruk av slike kjøretøy er per definisjon forbudt i utmark, i hvert fall i utgangspunktet. Vær obs på at også kjørespor vil regnes som utmark i følge denne loven.

Nå er det imidlertid slik at det også går veier gjennom det gamle skytefeltet. Disse er dog private veier som eies av Forsvaret. Den som eier privat vei kan etter gjeldende lov, den såkalte friluftsloven, forby ferdsel med motorisert kjøretøy. Herunder inkluderes selvfølgelig igjen elsykkel (“sykkel med hjelpemotor”). Forsvarets representant i dette tilfellet er fylkesmannen, som forvalter sivil ferdsel på denne veien. Det gir fylkesmannen de nødvendige fullmakter til å forby bruken av elsykkel langs skytefeltets gamle veier. Årsaken er selvfølgelig hensynet til den lokale flora og (først og fremst) fauna.

I dag er det tillatt å gå eller sykle på vanlig sykkel i dette området så lenge det ikke pågår rydding av eksplosiver i Forsvarets regi. Fylkesmannen har imidlertid også kommet med en skarp oppfordring til befolkningen om at man absolutt bør ta bussen inn heller enn å gå eller sykle. Dette reduserer fare, belastning, og forstyrrelser.

Nå varsler imidlertid også myndighetene med ansvar for miljøvern at spørsmålet om bruken av elsykkel i utmark og verneområder må tas opp på nytt på generelt grunnlag. Myndighetene ser nemlig også mange positive sider ved bruken av elsykkel, og ønsker å legge til rette for bruk av disse populære syklene i den grad det er mulig.