Skoler i Dovre kommune, Norge

Dovre kommune har de siste årene sett en økning i antall nyinnflyttere. Det er småbarnsforeldre, unge par og innvandrere. Derfor har denne kommunen de siste årene rustet opp utdanningsmulighetene for å kunne tilby et godt skoletilbud. Med to barneskoler i naturskjønne omgivelser vil ikke bare barna få god grunnopplæring, men vil også ha muligheten til

Forskning på villrein i Dovre

Villreinstammen som holder til i Dovrefjell er den siste levedyktige stammen i sitt slag i Skandinavia, og har derfor stor betydning både i et verneperspektiv og ut fra forskningsformål. Reinen er interessant både fra et biologisk ståsted og som en kilde til historisk informasjon om livet til nordmennene og samenes forfedre, som i stor grad

Snøhetta til fots

Før den mer vitenskapelige målingen av fjell og topper tok til, ble det som regel antatt at Snøhetta var det høyeste fjellet i Norge. Nå vet man at Snøhetta ligger nesten 200 meter lavere enn Galdhøpiggen og Glittertind, men likevel er det ikke noen tvil om at dette fjellet rent estetisk er blant de aller

Safari – i Norge?

Dovrefjell er omtrent det eneste stedet på det norske fastlandet der folk drar på guidet safari. Det er fordi Dovre er hjemmet til Europas eneste levedyktige stamme av villmoskus, og slike safarier gir muligheten til å se dette interessante og litt mystiske dyret på nært hold. Moskusen kommer opprinnelig fra USA, Canada, og Grønland. I

Ta hensyn til villrein

Som mange vil vite er det nå muligheter for å gå på ski Sæterfjellet til langt utpå våren, takket være veien som går opp dit. Det man må være klar over er imidlertid at villreinen bruker dette området til kalving om våren, og at mennesker på ski og særlig løse hunder kan være en betydelig

Forbud mot elsykkel

Generelt er det ikke lov å sykle i nasjonalparken og andre verneområder i Dovrefjell. Det har imidlertid oppstått endel tvil og diskusjoner om hva som er lov i det som tidligere var Forsvarets skytefelt på Hjerkinn. Fasiten på dette er at det er lov å bruke vanlig sykkel, men at elsykkel ikke er tillatt. Dette

Noen fakta om villrein

Villrein finnes over store deler av de nordligste delene av den nordlige halvkule. Det gjelder ikke bare Nord-Europa, men også Canada, Svalbard, og Grønland. På Island finnes det også “villrein” som egentlig er utsatt tamrein. Det samme er tilfelle på øya Sør-Georgia i Sørishavet. I Norge finnes det på fastlandet kun villrein sør i landet,

Om Dovrefjell og landskapet

Dovrefjell er en lang kjede av fjell som danner et skille mellom Møre/Trøndelag og resten av sør-Norge. Det er derfor sett på som en historisk og geografisk viktig del av landet, som både har knyttet sammen og delt Norge på forskjellige måter. Dovrefjell nasjonalpark ble opprettet i 1974, og var da i underkant av 300

Forvaltning i Dovre

Dovre Nasjonalpark forvaltes av et styre som har ansvaret for vernområdene i Dovrefjell. Disse områdene inkluderer flere forskjellige typer vernede områder, blant annet selve nasjonalparken, flere landskapsvernområder, og fire forskjellige naturreservater. Formålet med vernet av disse områdene er først og fremst å ivareta biotopen til de forskjellige stammene av villrein som ferdes mellom Snøhetta og